Uključi se

Rad Zemljana možete pomoći na više načina. Možete donirati novac, naravno, ali mi također primamo donacije u drugim dobrima. Doniranjem materijala za izgradnju naših projekata, kao i Vašom pomoći u vremenu i trudu ili stručnom savjetovanju, pomogli biste rad Udruženja.

Ukljičiti se možete na više načina

  1. Postanite članom/icom Zemljana
  2. Volontirajte
  3. Poklonite materijal, robu i sl. dobra
  4. Donirajte novac

Želimo da izgradimo mjesto koje će pružati ugodnu atmosferu ža širenje raznih ideja i praksi, te Vas želimo ohrabriti da nam se javite, bilo da imate neku ideju ili samo želite obići laboratoriju.

Možete nam se javiti i putem e-mail-a ili telefonski:

e-mail: zemljani@permakultura.ba
telefon: +387 61 800 540

Adrese:

Sjedište u Sarajevu:

Udruženje Zemljani
Posavska 12/2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sjedište u Potocima (Mostar):

Udruženje Zemljani
Potoci bb
88208 Potoci
Bosna i Hercegovina