Kompostište – sakupljač vode

Ovo je primjer jedne multifunkcionalne naprave. Iznad ograđenog dijela za kompostiranje otpada nalazi se krov koji skuplja vodu u bure.

SAM_7275.JPG SAM_7282.JPG SAM_7281.JPG SAM_7280.JPG